Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Điện tử/ Điện lạnh

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DCH

Đà Nẵng8 - 10 triệu30/10/2021
Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/07/2021
03 Nhân viên bảo trì điện lạnh

công ty TNHH MTV PCH

Đà Nẵng7 - 10 triệu19/07/2021
Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/06/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV PDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/06/2021
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu22/06/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/05/2021
Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTVCTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/05/2021
Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV PDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu10/05/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/04/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV POC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/03/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/03/2021
05 Nhân viên thợ điện lạnh

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu10/03/2021
1 2 3 

Việc làm theo ngành nghề