Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Kiểm định chất lượng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên nam kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV CPO

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/05/2023
02 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/04/2023
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH MTV OTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu09/06/2022
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH MTV pto

Đà NẵngThương lượng04/06/2022
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH MTV OTC

Đà NẵngThương lượng31/03/2022
05 Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu16/03/2022
03 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV PCH

Đà NẵngThương lượng19/07/2021
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV PHC

Đà NẵngThương lượng10/04/2021
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

TNHH MTV TCD

Đà NẵngThương lượng14/07/2020
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

TNHH MTV TDC

Đà NẵngThương lượng10/06/2020
05 Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng6 - 8 triệu28/04/2020
Phụ trách 5S & Kaizen

Công ty Bánh Đồng Tiến

Đà Nẵng7 - 10 triệu15/04/2021
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà NẵngThương lượng18/02/2020
TRƯỞNG PHÒNG QC

Công ty Bánh Đồng Tiến

Đà Nẵng9 - 10 triệu31/12/2019
1 2 

Việc làm theo ngành nghề