Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Xây dựng dân dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng10 - 15 triệu11/05/2024
03 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng10 - 15 triệu23/03/2024
03 Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng8 - 10 triệu23/03/2024
05 Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng9 - 15 triệu25/01/2024
03 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng13 - 17 triệu12/12/2023
03 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng13 - 17 triệu30/11/2023
02 Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng7 - 10 triệu20/03/2024
03 Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

TNHH MTV CDT

Đà Nẵng9 - 15 triệu06/10/2023
02 Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng

TNHH MTV CDT

Đà Nẵng8 - 10 triệu06/10/2023
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng9 - 15 triệu18/09/2023
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng9 - 15 triệu09/09/2023
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

TNHH MTV CDT

Đà Nẵng9 - 12 triệu15/07/2023
02 Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng7 - 10 triệu10/06/2023
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng9 - 12 triệu23/05/2023
05 Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng

công ty TNHH MTV CPO

Đà Nẵng8 - 10 triệu23/05/2023
1 2 3 4 5 6 

Việc làm theo ngành nghề