Công ty TNHH MTV POT

Công ty TNHH MTV POT

Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng

Điện thoại:

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
02 Nhân viên bảo vệ ca đêm

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng5 - 7 triệu15/07/2022
03 nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu07/07/2022
02 Nhân viên kỹ sư điện

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng9 - 12 triệu21/06/2022
10 Nhân viên sơ chế

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng5 - 7 triệu10/06/2022
05 Nhân viên nam phụ xe

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu10/06/2022
05 Nhân viên nam lao động phổ thông

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/05/2022
05 Nhân viên nam,nữ phụ bếp

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng5 - 7 triệu21/05/2022
03 Nhân viên bếp chính

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng8 - 12 triệu21/05/2022
10 Nhân viên nam,nữ lao động phổ thông

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu21/05/2022
05 Nhân viên thợ điện lạnh

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng8 - 12 triệu07/05/2022
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng9 - 15 triệu07/05/2022
02 Nhân viên kỹ thuật cây xanh

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng9 - 12 triệu07/05/2022
20 Công nhân may

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu26/03/2022
05 Nhân viên nam bốc xếp hàng hóa

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/03/2022
05 Nhân viên nam giao hàng

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu19/03/2022
03 Nhân viên lái xe đào

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng9 - 12 triệu19/03/2022
03 nhân viên bảo trì điện

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu16/03/2022
05 Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu16/03/2022
07 Nhân viên lao động phổ thông nam,nữ

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng6 - 8 triệu05/03/2022
05 Nhân viên phụ mộc

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu05/03/2022