TNHH MTV TCO

TNHH MTV TCO

Địa chỉ: Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng

Điện thoại: 0932420214

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
03 Nhân viên lễ tân

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng5 - 7 triệu21/11/2019
05 Nhân viên phụ xe

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng6 - 8 triệu16/11/2019
05 nhân viên phụ bếp

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng5 - 7 triệu16/11/2019
03 Nhân viên bảo vệ

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng5 - 7 triệu16/11/2019
05 Nhân viên nam giao nhận

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 12 triệu16/11/2019
03 Nhân viên thợ PU

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng9 - 15 triệu16/11/2019
05 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng9 - 15 triệu16/11/2019
05 Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng8 - 12 triệu06/11/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu05/11/2019
05 Nhân viên chăm cây xanh

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng6 - 8 triệu09/11/2019
03 Nhân viên bảo vệ

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng6 - 8 triệu09/11/2019
03 Nhân viên nam bảo vệ

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng5 - 7 triệu21/09/2019
10 Nhân viên nam lao động phổ thông

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng6 - 8 triệu21/09/2019
03 Nhân viên kỹ thuật trắc địa

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng9 - 12 triệu07/09/2019
07 Nhân viên thợ inox,thợ nhôm kính,thợ phụ

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu07/09/2019
07 Nhân viên thợ PU

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng9 - 15 triệu21/09/2019
05 Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu14/09/2019
03 Nhân viên kỹ sư cơ khí chế tạo máy

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu21/09/2019
07 Nhân viên thợ inox,thợ nhôm kính,thợ phụ

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/08/2019
03 nhân viên bếp chính

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng8 - 10 triệu14/09/2019