Những việc làm mới Xem tất cả

Những Việc làm HOT

Nghề hấp dẫn dành cho bạn

công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 17/06/2023
công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 17/06/2023
công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 15/06/2023
công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 12/06/2023
công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 10/06/2023
công ty TNHH MTV CPO

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 08/06/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 10/06/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 10/06/2023