Những việc làm mới Xem tất cả

Những Việc làm HOT

Nghề hấp dẫn dành cho bạn

CTY TNHH TRE VANG

Công ty TNHH Tre Vang cung cấp Dịch Vụ Cung Ứng lao động thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, nhân viên theo yêu cầu của quý Khách hàng và là nơi giải pháp việc làm tốt nhất cho tất cả các ứng viên.

Mức lương: 6000000 - 10000000 triệu
Địa điểm: Đồng Tháp
Hạn nộp: 30/12/2018
TNHH MTV PTO

Công Ty Tnhh Mtv PTO:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 24/01/2019
TNHH MTV PTO

Công Ty Tnhh Mtv PTO:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: Thương lượng
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 26/01/2019
TNHH MTV PTO

Công Ty Tnhh Mtv PTO:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 5.5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 26/01/2019
TNHH MTV PTC

Công Ty Tnhh Mtv PTC:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 24/01/2019
TNHH MTV PTC

Công Ty Tnhh Mtv PTC:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 24/01/2019
Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 24/01/2019
Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 24/01/2019