Những việc làm mới Xem tất cả

Những Việc làm HOT

Nghề hấp dẫn dành cho bạn

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 07/10/2022
Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 06/10/2022
công ty TNHH MTV POT

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 26/09/2022
Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/09/2022
Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/09/2022
công ty TNHH MTV POT

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/09/2022
công ty TNHH MTV POT

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/09/2022
công ty TNHH MTV POT

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/09/2022