Những việc làm mới Xem tất cả

Những Việc làm HOT

Nghề hấp dẫn dành cho bạn

CÔNG TY NEWTON SƠN ANH QUỐC

Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước.
+ Hỗ trợ NPP bán hàng.
+ Tư vấn sản phẩm cho NPP
+ Chốt đơn hàng cho NPP
+ Phát triển thị trường kinh doanh các nhãn hàng Sơn nước của Công ty thuộc Tập đoàn NewTon trên địa bàn cư trú.

Mức lương: 5000000 - 7000000 triệu
Địa điểm: Quảng Bình
Hạn nộp: 15/09/2018
CÔNG TY NEWTON SƠN ANH QUỐC

Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước.
+ Hỗ trợ NPP bán hàng.
+ Tư vấn sản phẩm cho NPP
+ Chốt đơn hàng cho NPP
+ Phát triển thị trường kinh doanh các nhãn hàng Sơn nước của Công ty thuộc Tập đoàn NewTon trên địa bàn cư trú.

Mức lương: Thương lượng
Địa điểm: Quảng Nam
Hạn nộp: 15/09/2018
Mức lương: 5000000 - 7000000 triệu
Địa điểm: Quảng Trị
Hạn nộp: 15/09/2018
CÔNG TY NEWTON SƠN ANH QUỐC

Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nước

+ Hỗ trợ NPP bán hàng.

+ Tư vấn sản phẩm cho NPP
+ Chốt đơn hàng cho NPP
+ Phát triển thị trường kinh doanh các nhãn hàng Sơn nước của Công ty thuộc Tập đoàn NewTon trên địa bàn cư trú.

Mức lương: 5000000 - 7000000 triệu
Địa điểm: Thanh Hóa
Hạn nộp: 15/09/2018
Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: TP.HCM
Hạn nộp: 09/09/2018
Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: TP.HCM
Hạn nộp: 09/09/2018
Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: TP.HCM
Hạn nộp: 09/09/2018
Mức lương: 1000000 - 3000000 triệu
Địa điểm: TP.HCM
Hạn nộp: 20/09/2018
Viec Lam BAn Thoi Gian