Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Du lịch/ Nhà hàng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
05 nhân viên hướng dẫn viên du lịch

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu10/12/2018
05 Nhân viên hướng dẫn viên du lịch

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng8 - 12 triệu30/11/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu02/11/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/10/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu19/10/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu14/09/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng7 - 10 triệu17/08/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu27/07/2019
05 nhân viên hướng dẫn viên du lịch

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng8 - 12 triệu13/07/2019
05 nhân viên hướng dẫn viên du lịch

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 15 triệu13/07/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng7 - 10 triệu29/06/2019
05 Nhân viên hướng dẫn viên du lịch

công ty TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 15 triệu22/06/2019
05 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

TNHH MTV OTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu15/06/2019
05 nhân viên hướng dẫn viên du lịch

TNHH MTV OTC

Đà Nẵng8 - 12 triệu08/06/2019
Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng7 - 10 triệu15/06/2019
1 2 

Việc làm theo ngành nghề