Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Điện dân dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
02 Nhân viên nam bảo trì điện

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu26/12/2023
02 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng8 - 10 triệu30/11/2023
02 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng9 - 15 triệu14/10/2023
03 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV CDT

Đà Nẵng8 - 10 triệu03/06/2023
03 nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV CPO

Đà Nẵng7 - 10 triệu06/06/2023
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV CPO

Đà Nẵng7 - 10 triệu23/05/2023
03 Nhân viên bảo trì điện

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu13/05/2023
03 nhân viên bảo trì điện

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/04/2023
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DTH

Đà Nẵng8 - 12 triệu27/03/2023
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng8 - 12 triệu20/03/2023
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng8 - 12 triệu28/02/2023
05 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV DTH

Đà Nẵng7 - 10 triệu16/02/2023
03 nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV CPO

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/12/2022
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV TCD

Đà Nẵng8 - 15 triệu30/11/2022
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV PCH

Đà Nẵng10 - 12 triệu31/08/2022
1 2 3 4 

Việc làm theo ngành nghề