Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Điện dân dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng9 - 15 triệu22/10/2019
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng6 - 8 triệu22/10/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng8 - 12 triệu22/10/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu19/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng8 - 12 triệu12/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng9 - 12 triệu19/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư điện

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 12 triệu19/10/2019
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng6 - 8 triệu30/09/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/10/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu10/08/2019
05 Nhân viên phụ điện lạnh

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng6 - 8 triệu09/08/2019
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/07/2019
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà NẵngThương lượng20/07/2019
05 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu13/07/2019
05 Nhân viên bảo trì điện lạnh

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng6 - 8 triệu13/07/2019
1 2 3 

Việc làm theo ngành nghề