Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Điện dân dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV DCH

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/05/2022
03 Nhân viên kỹ thuật điện

Công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng10 - 15 triệu09/04/2022
03 nhân viên bảo trì điện

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu16/03/2022
03 Nhân viên kỹ thuật điện

Công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng7 - 10 triệu21/02/2022
03 Nhân viên nam kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/12/2021
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV TCD

Đà Nẵng8 - 12 triệu16/12/2021
03 nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV DCH

Đà Nẵng7 - 10 triệu23/11/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu18/11/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

Công ty TNHH MTV HCT

Đà Nẵng9 - 12 triệu04/11/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

Công ty TNHH MTV TOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/10/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/07/2021
03 Nhân viên kỹ sư điện

Công ty TNHH MTV OTC

Đà Nẵng10 - 12 triệu12/06/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/05/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTVCTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/05/2021
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV POC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/03/2021
1 2 

Việc làm theo ngành nghề