Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Điện dân dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/07/2021
03 Nhân viên kỹ sư điện

Công ty TNHH MTV OTC

Đà Nẵng10 - 12 triệu12/06/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/05/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTVCTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/05/2021
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV POC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/03/2021
05 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu04/03/2021
Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu28/02/2021
03 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng7 - 10 triệu07/12/2020
05 Nhân viên kỹ thuật điện

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu04/07/2020
03 Nhân viên kỹ thuật điện

TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng8 - 10 triệu07/04/2020
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng6 - 8 triệu17/03/2020
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng9 - 15 triệu17/03/2020
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV TDC

Đà Nẵng6 - 8 triệu25/02/2020
03 Nhân viên bảo trì điện

TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng6 - 8 triệu15/01/2020
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu28/12/2019
1 2 

Việc làm theo ngành nghề