Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Cơ khí

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/05/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu25/05/2019
05 nhân viên thợ hàn

công ty TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/05/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/05/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV ĐOC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/05/2019
10 Nhân viên thợ hàn

TNHH MTV OTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/05/2019
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu23/05/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu29/04/2019
Nhân viên thợ hàn

công ty TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng8 - 10 triệu26/04/2019
03 nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu25/04/2019
Nhân viên thợ hàn

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu25/04/2019
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu26/03/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu26/03/2019
05 nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng8 - 12 triệu19/03/2019
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu15/03/2019
1 2 

Việc làm theo ngành nghề