Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Cơ khí

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu27/02/2019
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu27/02/2019
Nhân viên kỹ sư cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 12 triệu27/02/2019
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/02/2019
Nhân viên thợ hàn

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/02/2019
Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/02/2019
Nhân viên thợ hàn

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/02/2019
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/02/2019
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/01/2019
Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu24/01/2019
Nhân viên thợ hàn thời vụ

TNHH MTV ĐTC

Đà Nẵng9 - 12 triệu24/01/2019
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV PTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/01/2019
Nhân viên thợ hàn thời vụ

TNHH MTV PTC

Đà Nẵng10 - 12 triệu19/01/2019
Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV PTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/01/2019
Nhân viên thợ cơ khí

TNHH MTV PTC

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/12/2018
1 2 

Việc làm theo ngành nghề