Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Cơ khí

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng8 - 10 triệu27/09/2022
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV POT

Đà Nẵng8 - 10 triệu23/07/2022
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV DCH

Đà Nẵng8 - 10 triệu30/06/2022
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Công ty TNHH MTV pto

Đà Nẵng8 - 12 triệu22/06/2022
05 Nhân viên thợ cơ khí

Công ty TNHH MTV PDC

Đà Nẵng9 - 15 triệu24/05/2022
05 Nhân viên thợ hàn

Công ty TNHH MTV PDC

Đà Nẵng9 - 12 triệu14/05/2022
03 Nhân viên nam kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV DCH

Đà Nẵng8 - 12 triệu11/04/2022
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu31/12/2021
05 Nhân viên thợ hàn

công ty TNHH MTV TCD

Đà Nẵng7 - 10 triệu24/12/2021
05 Nhân viên thợ hàn

Công ty TNHH MTV HCT

Đà Nẵng7 - 10 triệu11/06/2021
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu12/07/2021
03 Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

công ty TNHH MTV TOP

Đà Nẵng7 - 10 triệu30/06/2021
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/06/2021
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV DOC

Đà Nẵng7 - 12 triệu17/06/2021
1 2 3 

Việc làm theo ngành nghề