Bookvieclam.com - Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí

Việc làm Cơ khí

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
05 Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng7 - 10 triệu22/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư cơ khí chế tạo máy

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 12 triệu22/10/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng8 - 10 triệu22/10/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng8 - 10 triệu22/10/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV ĐTO

Đà Nẵng8 - 10 triệu19/10/2019
Nhân viên kỹ sư cơ khí chế tạo máy

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng8 - 12 triệu19/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư cơ khí

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng8 - 12 triệu19/10/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV ĐCT

Đà Nẵng8 - 10 triệu19/10/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu02/10/2019
Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu19/10/2019
03 Nhân viên kỹ sư cơ khí

TNHH MTV TDC

Đà Nẵng8 - 10 triệu30/09/2019
03 Nhân viên kỹ sư cơ khí

TNHH MTV PTD

Đà Nẵng8 - 10 triệu30/09/2019
10 Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu07/09/2019
05 Nhân viên thợ tiện,thợ phay CNC

TNHH MTV TCO

Đà Nẵng7 - 10 triệu14/09/2019
03 Nhân viên kỹ thuật cơ khí

công ty TNHH MTV PTO

Đà Nẵng7 - 10 triệu07/09/2019
1 2 3 

Việc làm theo ngành nghề