công ty TNHH MTV PHC

công ty TNHH MTV PHC

Địa chỉ: Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng

Điện thoại: 0932420214

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
03 Nhân viên bảo vệ

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu18/03/2020
10 Nhân viên nam lao động phổ thông

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu18/03/2020
03 Nhân viên lái xe đào

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 12 triệu18/03/2020
03 Nhân viên nam chăm cây xanh

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu18/03/2020
05 Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

công ty TNHH MTV PHC

Đà NẵngThương lượng21/12/2019
03 Nhân viên bảo trì điện

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng6 - 8 triệu28/12/2019
10 Nhân viên nam lao động phổ thông thời vụ

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng5 - 7 triệu28/12/2019
02 Nhân viên lái xe lu

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng8 - 10 triệu28/12/2019
10 Nhân viên thợ mộc,phụ mộc

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu28/12/2019
02 Nhân viên giám sát thi công nội thất

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng10 - 15 triệu28/12/2019
07 Nhân viên thợ điện lạnh,phụ điện lạnh

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng7 - 10 triệu14/12/2019
07 Nhân viên thợ PU,phụ PU

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng10 - 12 triệu14/12/2019
Tuyển nhân viên trưởng phòng kinh doanh

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu14/12/2019
05 nhân viên hướng dẫn viên du lịch

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu14/12/2018
03 Nhân viên kỹ sư điện

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu14/12/2019
03 nhân viên lái xe đào

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng8 - 12 triệu14/12/2019
Nhân viên kế toán viên nội bộ

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng5 - 7 triệu14/12/2019
03 nhân viên bếp chính

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 12 triệu14/12/2019
05 Nhân viên nam, nữ quản lý chất lượng

công ty TNHH MTV PHC

Đà NẵngThương lượng14/12/2019
05 Nhân viên kỹ thuật cầu đường

công ty TNHH MTV PHC

Đà Nẵng9 - 15 triệu12/12/2019