Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Tiếng Anh/Trung; 40 triệu; Hải Phòng)

Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Tiếng Anh/Trung; 40 triệu; Hải Phòng)

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar