RẠP CHIẾU PHIM TUYỂN 15 NHÂN VIÊN NAM-NỮ SOÁT VÉ, BÁN VÉ,THU NGÂN THỜI VỤ - CHÍNH THỨC ĐI LÀM NGAY

RẠP CHIẾU PHIM TUYỂN 15 NHÂN VIÊN NAM-NỮ SOÁT VÉ, BÁN VÉ,THU NGÂN THỜI VỤ - CHÍNH THỨC ĐI LÀM NGAY

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar