07 Nhân viên nam,nữ đóng gói hàng hóa

07 Nhân viên nam,nữ đóng gói hàng hóa

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar