Quản lý/Giám sát quầy hàng [Chuỗi siêu thị VinMart]

Quản lý/Giám sát quầy hàng [Chuỗi siêu thị VinMart]

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar