Công ty TNHH MTV Địa ốc Minh Trần

Công ty TNHH MTV Địa ốc Minh Trần

Địa chỉ: 136 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 02363663567

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này