Nhà hàng PTD

Nhà hàng PTD

Địa chỉ: Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng

Điện thoại: 0979403479

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này