Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ May Phước Sơn

Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ May Phước Sơn

Địa chỉ: Thôn Mỹ Cang, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563830886

Website: http://phuocson-garment.com/

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này