Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu

Địa chỉ: Số 127 Dạ Nam, Phường 03, Quận 08, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822000200

Website: https://luzu.vn

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này