THE COFFEE HOUSE TUYỂN GẤP 50 NAM NỮ PHỤC VỤ THU NGÂN KV TPHCM