Vận Tải Hải Nam

Vận Tải Hải Nam

Địa chỉ: 2043 QL1A

Điện thoại: 0344671315

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Cần nhận lđpt xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhận Nam xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhân viên kho xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhận Nam lam viec kho xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhận nv kho xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Gấp lđpt kho xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nam kho xếp đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhận 60 Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Cần 43 Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa tại siêu thị

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Cần 66 Nam sắp xếp thùng sữa bánh kẹo lương ngày

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
NAM nhân viên sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhân viên sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
28 đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nam đóng gói sắp xếp thùng sữa hàng hóa bánh kẹo

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nam lái xe tải bằng B2 C, nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
80 Nam lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Cần gấp lái xe tải nhẹ, nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Nhân viên lái xe tải nhẹ, nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018
Vị trí lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

Bình Dương11000000 - 14000000 triệu30/11/2018