Vận Tải Hải Nam

Vận Tải Hải Nam

Địa chỉ: 2043 QL1A

Điện thoại: 0344671315

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân viên lái xe tải nhẹ bằng B2 , Theo xe giao nhận hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Nhân viên thời vụ lái xe tải nhẹ Theo xe giao nhận hàng lương tuần

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Nhân thời vụ lái xe tải nhẹ Theo xe giao nhận hàng lương tuần

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Nhân viên thời vụ lái xe tải nhẹ Theo xe giao nhận hàng lương tuần

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Gấp 47 lái xe tải nhẹ bằng B2 , Theo xe giao nhận hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Nhân viên lái xe tải nhẹ bằng B2 , Theo xe giao nhận hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng27/03/2019
Nhân viên lái xe tải nhẹ - Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng29/03/2019
Gấp nam lái xe tải bằng b2 giao nhận . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng29/03/2018
Nhận Gấp nam lái xe tải bằng b2 giao nhận . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng29/03/2018
70 nam lái xe tải bằng b2 giao nhận . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCMThương lượng29/03/2019
Nhận lái xe tải bằng b2 giao nhận . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Cần Gấp 60 lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa siêu thị

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Nhân viên lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa siêu thị

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Nhân viên Nam lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa siêu thị

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
thời vụ / Gấp Nam lái xe tải , nam theo xe giao hàng nhận hàng hóa

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Gấp lái xe tải bằng b2 . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Cần Nhận Gấp lái xe tải bằng b2 . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Nhận lái xe tải bằng b2 . Theo xe giao hàng thời vụ

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
lái xe tải nhẹ Theo xe giao nhận hàng lương tuần

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019
Nhận 68 lái xe tải nhẹ Theo xe giao nhận hàng lương tuần

Vận Tải Hải Nam

TP.HCM11000000 - 14000000 triệu28/03/2019