The Coffee House

The Coffee House

Địa chỉ: Quận 1

Điện thoại: 0869788851

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
SINH VIÊN PART TIME CA 4 TIẾNG TẠI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
CHUỖI CỬA HÀNG THE COFFEE HOUSE NHẬN NAM NỮ PHỤC VỤ ODER QUÁN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NV NAM NỮ PHỤC VỤ KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THU NGÂN ODER CHUỖI HT THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN BƯNG BÊ PHỤC VỤ THE COFFEE HOUSE KV TPHCM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
PHỤC VỤ THU NGÂN ODER TẠI CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
TRỰC QUẦY THU NGÂN TẠI HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN ODER CHUỖI THE COFFEE HOUSE CÓ NHẬN SINH VIÊN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THE COFFEE HOUSE CÓ NHẬN LÀM THÊM CA SINH VIÊN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
PHỤC VỤ THU NGÂN ODER CHUỖI THE COFFEE HOUSE KV TPHCM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
PHỤC VỤ THU NGÂN CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
(GẤP) LĐPT PHỤC VỤ THU NGÂN PHA CHẾ TẠI CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE BƯNG BÊ PHỤC VỤ BÁN THỜI GIAN THE CA 4 TIẾNG

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE BƯNG BÊ PHỤC VỤ BÁN THỜI GIAN THE CA 4 TIẾNG

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
(THE COFFEE HOUSE) 50 PHỤC VỤ,THU NGÂN,ODER NHẬN SINH VIÊN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE 50 PHỤC VỤ,PHA CHẾ SINH VIÊN LÀM THÊM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
SINH VIÊN PART TIME PHỤC VỤ ODER CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
Nhân Viên Phục Vụ Full Time / Part time Chuỗi The Coffee House

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN PHUC VỤ THU NGÂN KHÔNG CẦN BẰNG CẤP

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019