The Coffee House

The Coffee House

Địa chỉ: Quận 1

Điện thoại: 0962308782

Website:

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
PHỤC VỤ THU NGÂN ODER CHUỖI THE COFFEE HOUSE KV TPHCM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
PHỤC VỤ THU NGÂN CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
(GẤP) LĐPT PHỤC VỤ THU NGÂN PHA CHẾ TẠI CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE BƯNG BÊ PHỤC VỤ BÁN THỜI GIAN THE CA 4 TIẾNG

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE BƯNG BÊ PHỤC VỤ BÁN THỜI GIAN THE CA 4 TIẾNG

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
(THE COFFEE HOUSE) 50 PHỤC VỤ,THU NGÂN,ODER NHẬN SINH VIÊN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THE COFFEE HOUSE 50 PHỤC VỤ,PHA CHẾ SINH VIÊN LÀM THÊM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
SINH VIÊN PART TIME PHỤC VỤ ODER CHUỖI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
Nhân Viên Phục Vụ Full Time / Part time Chuỗi The Coffee House

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN PHUC VỤ THU NGÂN KHÔNG CẦN BẰNG CẤP

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
BƯNG BÊ PHỤC VỤ CHUỖI THE COFFEE HOUSE CÓ NHẬN SINH VIÊN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
Sinh viên bán thời gian bưng bê phục vụ

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
Nhân viên phục vụ order chuỗi hệ thống cửa hàng the coffee

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ODER PHA CHẾ TẠI THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
SINH VIÊN LÀM THÊM PHỤC VỤ CHUỖI THE COFFEE HOUSE KV TPHCM

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
VIỆC LÀM PARTTIME Ca 4 tiếng tại the coffee house kv tphcm

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
SINH VIÊN PHỤC VỤ XOAY CA THEO LỊCH HỌC THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
50 THU NGÂN CHUỖI HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
THU NGÂN CHUỖI HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019
SINH VIÊN THU NGÂN THE COFFEE HOUSE CÓ BÁN THỜI GIAN

The Coffee House

TP.HCM10000000 - 12340000 triệu17/10/2019